CUB@work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

O projekcie

Wiele firm i organizacji w Europie walczy w Wojnie o Talenty – pilnie potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z drugiej strony, Europa doświadcza bezprecedensowo wysokiego poziomu mobilności ludzi z państw członkowskich UE oraz z innych części świata. Wiele z tych migrujących osób jest dobrze wykwalifikowanych, ale napotyka na trudności w dostępie do rynku pracy.

Projekt ma na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi oraz pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP, aby pomóc im w znalezieniu odpowiedniego i wykwalifikowanego personelu zróżnicowanego kulturowo poprzez lepsze zrozumienie, rozpoznanie, refleksję i zarządzanie nieświadomymi uprzedzeniami kulturowymi w sytuacjach rekrutacji i zatrudniania, jak również w innych codziennych procesach pracy.

Grupy docelowe

Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP

Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET.

Rezultaty

W ramach projektu Cub@Work powstaną następujące rezultaty:

Rezultat 1

Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami - Zasób internetowy mający na celu uświadomienie kadrze zarządzającej zasobami ludzkimi oraz pracownikom zajmującym się rekrutacją w MŚP fenomenu nieświadomych uprzedzeń kulturowych. Zestaw narzędzi zawiera test samooceny, studia przypadków oraz quiz, pozwalający ocenić, przeanalizować i uświadomić sobie własne nieświadome uprzedzenia kulturowe. Ponadto, zestaw narzędzi zawiera glosariusz, zalecenia dla MŚP oraz wskazówki "co robić a czego nie robić".

Rezultat 2

Kurs szkoleniowy online CUB@work - Kurs online, dostępny jako Otwarty Zasób Edukacyjny, zawiera 4 moduły szkoleniowe na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych, mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji przedsiębiorców i pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP.

Wszystkie materiały będą dostępne w języku duńskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim oraz hiszpańskim.

Partnerzy

assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH

Koordynator, Niemcy

Munster Technological University

rlandia

BRAINLOG

Dania

CO&SO

Włochy

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP)

Polska

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

Hiszpania

LABC

Włochy

Krajowa Izba Gospodarcza

Polska