Home » About the Project

O projekcie

Nieświadome uprzedzenia kulturowe i ogólnie stereotypy dotyczące wykwalifikowanych potencjalnych kandydatów o pochodzeniu migracyjnym mogą bardzo utrudnić rekrutację odpowiednich kandydatów i integrację migrującej siły roboczej w codziennych procesach pracy, co ma negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstw, pracowników, a także dla całego społeczeństwa.

Niewątpliwie nieświadome uprzedzenia są obecne we wnętrzu naszej osobowości, a kluczowym działaniem nie jest walka z nimi, ale uznanie ich obecności i zwiększenie naszej zdolności do podejmowania decyzji i działań, na które nie mają wpływu ukryte uprzedzenia i postawy.

Z dobrze wyszkolonym personelem zarządzającym i rekrutacyjnym, który jest świadomy nieświadomych uprzedzeń i potrafi sobie z nimi radzić, MŚP będą mogły z większym powodzeniem uczestniczyć w Wojnie o Talenty i rekrutować odpowiednich pracowników.

Poprzez dostarczenie narzędzi pozwalających na zrozumienie, refleksję i strategie zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami kulturowymi w miejscu pracy, projekt CUB@work przyczynia się do integracji społecznej i niedyskryminacji w miejscu pracy. CUB@work zwiększa międzyfunkcjonalną wrażliwość międzykulturową, aby umożliwić i zwiększyć możliwości integracji społecznej i będzie stanowić odpowiednie narzędzie zarówno dla początkowego, jak i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego.