Home » About the Project

Om Projektet

Ubevidste kulturelle fordomme og stereotyper retter sig generelt mod dygtige og egnede potentielle kandidater med indvandrerbaggrund, hvilket kan gøre rekruttering af egnede kandidater og integration i den daglige arbejdsproces for den migrerende arbejdsstyrke meget vanskelig med negative konsekvenser for virksomheder, arbejdsstyrken såvel som for det bredere samfund som helhed.
Utvivlsomt er ubevidst bias til stede i selve den indre kerne af ens personlighed, og reaktionen bør ikke være at bekæmpe den, men at anerkende dens tilstedeværelse og styrke vores evne til at træffe beslutninger og handlinger, der ikke er påvirket af skjulte fordomme og holdninger.
Med veluddannet ledelses- og rekrutteringspersonale, der er opmærksomme på ubevidst bias og er i stand til at håndtere det, vil en SMV være i stand til at deltage mere vellykket i kampen om talenter og rekruttere passende personale.
Ved at levere værktøjer, der muliggør forståelse, refleksion og strategier til at styre kulturel ubevidst bias på arbejdspladsen, bidrager CUB@work-projektet til social integration og modarbejder diskrimination på arbejdspladsen. CUB@work arbejder på at forbedrer tværfunktionel interkulturel følsomhed for at muliggøre og øge mulighederne for social integration og vil tilbyde et passende værktøj til både indledende og fortsat erhvervsuddannelse.